Heikolla uskolla voittaa

Rakas Taivaan Isä, siunaa ja varjele että pysyisin lapsenasi. Vahvista minua heikossa uskossani. Siunaa kaikkia nuoria ja vedä lähellesi.