Että joka päivä pysyisin suoralla tiellä ja etenisin ripeästi.

Kulkisin Jeesusta ja Jumalan tahtoa seuraten. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä pyydän. Aamen.