Auta ja siunaa

Siunaa kaikkia rukousaiheita täällä ja rukousaiheiden jättäjiä. Pidä huolta, paranna, auta ja hoida. Ole lähellämme. Varjele täälläkin, kun on ukonilma. Anna rauhallinen yöuni. Pidä huolta kaikista läheisistämme.