Auta

Rakas Jeesus auta masentunutta, anna jo helpottaa. Niin pitkään kärsinyt.