Armon päivä

Kiitos uudesta armon päivästä! Siunaa tämä päivä ja kaikki jumalanpalvelukset. Langenneet nosta jälleen ja niitä, jotka armossa ovat, varjele, etteivät lankeaisi. Pelasta ne, jotka eivät sinua tunne.