Ahdistusta

Kuule minua, Isä! Ahdistukseni, rukousaiheeni ja huoleni tiedät! Auta! Kiitos, Poikasi nimen kautta tätä pyydän, aamen!